Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tingsrett før eksamen
Ansvar:Theodor Karlsen
Forfatter:Karlsen, Theodor
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2022
Omfang:280 sider
ISBN/ISSN:9788245037432
Emneord:Allmenningsrett / Eiendomsrett / Fast eiendom / Hevd / Lærebok / Naborett / Sameie / Servitutter / Strandrett / Tingsrett
Stikkord:Grannelova (1961) § 2 / Grannelova (1961) § 4 / Grannelova (1961) § 5 / Hevdsloven (1966) § 4 / Sameigelova (1965) § 3 / Sameigelova (1965) § 4 / Servituttlova (1968) § 17 / Servituttlova (1968) § 2 / Servituttlova (1968) § 3 / Servituttlova (1968) § 4 / Servituttlova (1968) § 5 / Servituttlova (1968) § 6 / Servituttlova (1968) § 7 / Vassdragsloven (1940) § 6
Forlagets omtale: Boken gir en innføring i sentrale temaer i statisk tingsrett, begrenset til spørsmål om fast eiendom. Hovedtemaene er knyttet til pensumkrav for jusstudenter, herunder eiendomsrettens nærmere innhold og grenser, strandretten, sameie, servitutter, naborett, hevd og allemannsretten.
Flere av disse temaene er enten regulert i ulovfestet rett eller bygger på knappe lovtekster. Fremstillingen fremhever dermed gjennomgående de viktigste rettskildene og hensynene man må ha oversikt over for å kunne anvende reglene i praksis, og gir leseren illustrasjoner der disse forenkler. Enkelte problemstillinger som er særlig relevante med tanke på eksamen er videre grundig behandlet.
Boken er skrevet slik at studentene vil bli godt utrustet til å drøfte de mer utfordrende problemstillingene den statiske tingsretten byr på, og det er lagt vekt på å forklare sammenhengene i faget. Boken kan brukes både som innføringslitteratur og som repetisjon før eksamen.
Theodor Karlsen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind. Han er tidligere redaktør i Jussens Venner, og har lang erfaring som journalist for flere av landets største nyhetsredaksjoner. Som student vant han EEA Moot Court 2022, hvor han også fikk prisen for beste prosederende. Forfatteren skrev 1. opplag av denne boken som student ved fjerde studieår ved Universitet i Bergen.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse