Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Troms Turlag får beholde turisthytte på en annens grunn - HR-2022-1119-A, (sak nr. 21-170292SIV-HRET) : 7. juni 2022 avsa Høyesterett dom
Ansvar:A (advokat Brynjar Østgård) mot Troms Turlag (advokat Marianne Abeler)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2022
Omfang:11 sider
Emneord:Bruksrett / Eiendomsrett / Fritidseiendommer / Høyesterettsdom / Tingsrett / Vederlag
Stikkord:Grannegjerdelova (1961) § 11 / Hendelege eigedomshøve (1969) § 8 / HR-2022-1119-A
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:Troms Turlag oppførte i 1967 turisthytta Trollvassbu i Tromsø kommune, etter avtale med staten som anså seg som grunneier. Tidlig på 1970-tallet ble det imidlertid avklart at staten ikke er grunneier. Hytta ligger på privat grunn. Grunneieren saksøkte i 2020 turlaget med krav om rivning av hytta, eventuelt krav om eiendomsrett til hytta mot et vederlag.

Høyesterett kom, som ting- og lagmannsretten, til at naboloven § 11 kan brukes tilsvarende i et tilfelle som dette. Konsekvensen er at turlaget både har eiendomsrett til hytta og en midlertidig bruksrett til grunnen så lenge hytta står der, mot et vederlag til grunneieren. Høyesterett la vekt på nytteverdien av turisthytta for turlaget og at ulempene for grunneieren er små.

Dommen avklarer rettighetsforholdene til bygninger som står på fremmed grunn.

Rettsområde: Tingsrett, naboloven § 11, lov om hendelege eigedomshøve § 8.
Nøkkelavsnitt: 44, 47–50, 52

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Ringnes, Falch, Steinsvik
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no