Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Forvaltningsloven : (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) av 10. februar 1967 : med endringer, sist ved lov av 17. juni 2022 nr. 63 (i kraft 1. juli 2022) : samt forvaltningsforskriften
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022
Omfang:41 sider
ISBN/ISSN:9788202776435
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Forvaltningsloven (1967) / Forvaltningslovforskriften (2006)
Forlagets omtale: Forvaltningsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2022 nr. 63 (i kraft 1. juli 2022
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika