Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Påtaleinstruksen : (forskrift om ordningen av påtalemyndigheten) av 28. juni 1985 nr. 1679 : med endringer, sist ved forskrift av 22. juni 2022 nr. 11
Forfatter:Norge. Justis- og beredskapsdepartementet
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022
Omfang:61 sider
ISBN/ISSN:9788202776473
Forlagets omtale: Påtaleinstruksen (forskrift om ordningen av påtalemyndigheten) - med endringer, sist ved forskrift av 22. juni 2022 nr. 1112 (i kraft 1. juli 2022)
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika