Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Straffeloven : (lov om straff) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 8. april 2022 nr. 22 (i kraft 1. juli 2022)
Forfatter:Norge
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022
Omfang:94 sider
ISBN/ISSN:9788202776459
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Straffeloven (2005)
Forlagets omtale: Straffeloven (lov om straff) - med endringer, sist ved lov av 8. april 2022 nr. 22 (i kraft 1. juli 2022)
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika