Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Straffeprosessloven : (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 17. juni 2022 nr. 59 (i kraft 1. juli 2022)
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022
Omfang:156 sider
ISBN/ISSN:9788202776466
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Straffeprosessloven (1981)
Forlagets omtale: Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2022 nr. 59 (i kraft 1. juli 2022)
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria