Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Straffeloven : (lov om straff) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 8. april 2022 nr. 22 (i kraft 1. juli 2022) : Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr 25 : med endringer, sist ved lov av 17. juni 2022 nr. 59
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022
Omfang:311 sider
ISBN/ISSN:9788202776183
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Påtaleinstruksen (1985) / Straffeloven (2005) / Straffeprosessloven (1981)
Forlagets omtale: Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2022 nr. 59 (i kraft 1. juli 2022)
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika