Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Forsikringsavtaleloven : med forskrifter : lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler : sist endret ved lov 18.02.2022 nr. 5 fra 1. juli 2022
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2023
Omfang:72 sider
ISBN/ISSN:9788245089264
Emneord:Forskrifter / Særtrykk
Stikkord:Forsikringsavtaleloven (1989)
Forlagets omtale: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.
Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.
For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika