Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Husleieloven : lov 26 mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler sist endret ved lov 6.5.2022 nr. 27 fra 1.7.2022
Forfatter:Norge
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2023
ISBN/ISSN:9788245089387
Emneord:Forskrifter / Særtrykk
Stikkord:Husleieloven (1999)
Forlagets omtale: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.
Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.
For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika