Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Skadeserstatningsloven : lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning : sist endret ved lov 8. april 2022 nr.22 fra 1. juli 2022
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2023
Omfang:13 sider
ISBN/ISSN:9788245089301
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Skadeserstatningsloven (1969)
Forlagets omtale: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovdata.
Særtrykkene inneholder historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Særtrykkene er nyttige for bruk i undervisning og for alle som har behov for lovverket i hendig format.
For oversikt over alle våre særtrykk se www.fagbokforlaget.no.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika