Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Avhør av barn og særlig sårbare voksne i straffesaker : med særlig vekt på tilrettelagte avhør
Ansvar:Anne Lise Rønneberg
Forfatter:Rønneberg, Anne Lise
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 1. utgave
Omfang:304 sider
ISBN/ISSN:9788215057422
Emneord:Barn / Strafferett / Voksne
Stikkord:Barnekonvensjonen (FN 1989) / FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 2006 / Forskrift om tilrettelagte avhør (2015) / Forskrift om tilrettelagte avhør (2015) § 13 / Forskrift om tilrettelagte avhør (2015) § 5 / Forskrift om tilrettelagte avhør (2015) § 7 / Forskrift om tilrettelagte avhør (2015) § 8 / Grunnloven § 104 / Istanbulkonvensjonen (2011) / Lanzarote-konvensjonen (2007) / Påtaleinstruksen (1985) § 8-2 / Straffeprosessloven (1981) § 122 / Straffeprosessloven (1981) § 123 / Straffeprosessloven (1981) § 239 / Straffeprosessloven (1981) § 239 e / Straffeprosessloven (1981) § 298
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Boken omhandler politiets avhør av barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Den gir en innføring i straffeprosesslovens regler om tilrettelagte avhør av barn frem til fylte 16 år, i noen tilfelle også til 18 år. Lovens hovedformål er å tilrettelegge avhøret slik at barn skånes fra å måtte møte frem i retten hvis saken ender der.
Det samme regelverket gjelder avhør av psykisk utviklingshemmede og andre sårbare med funksjonshemminger som gjør dem ute av stand til å kommunisere i retten.
Boken er nyttig for alle aktører som er sentrale ved avhør av barn og særlig sårbare voksne, herunder politi, påtalemyndighet, forsvarer og bistandsadvokater.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka