Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kulturminneloven
Ansvar:Michael Høiskar Kahn
Forfatter:Kahn, Michael Høiskar
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 1. utgave
Omfang:160 sider
ISBN/ISSN:9788215062471
Emneord:Kommentarutgave / kulturminneforvaltning / Kulturminner / Kulturminnevern
Stikkord:Kulturminneloven (1978)
Note:I Juridika
Innhold:Kulturminner er alle fysiske spor etter folk før oss og de historiene disse sporene forteller om deres levde liv, fra de første menneskene trakk sine båter i land for 12 000 år siden, og frem til i dag. Kulturminneloven regulerer det offentliges adgang til å gi rådighetsbegrensninger i utøvelse av eiendomsretten som følge av behovet for å bevare et representativt utvalg kulturminner. Ivaretagelse av kulturarv anses som et grunnleggende fellesgode både som identitetsskaper og som vitenskapelig kilde om felles historie. Kulturminneloven sorterer rettslig under miljøretten.

Denne lovkommentaren drøfter hver enkelt bestemmelse i loven og kommer kun ut digitalt på Juridika.

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika