Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv : lærebok i dynamisk formuerett
Ansvar:Jens Edvin A. Skoghøy
Forfatter:Skoghøy, Jens Edvin A.
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2023.- 1. utgave
Omfang:204 sider
ISBN/ISSN:9788245047172
Emneord:Beslag / Formuerett / Konkurs / Konkursboer / Konkursrett / Kreditorvern / Lærebok / Tinglysing
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2 / HR-1992-43-B (Sigdal) / HR-1993-65-B / HR-2015-2111-A (Fårøya-dommen) / HR-2017-33-A (Forusstranda) / HR-2018-1265-A (Deutsche Bank) / HR-2021-1773-A (Hvaler) / HR-2021-2248-A (Aurstadmaskin-saken) / HR-2022-314-U / RG-1985-400 / Rt-1878-412 / Rt-1974-710 / Rt-1992-352 (Sigdal) / Rt-1993-679 / Rt-2015-1157 (Fårøya-dommen)
Note:Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
I Allvit.

Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv - lærebok i dynamisk formuerett gir en systematisk fremstilling av rettslige problemer som kan oppstå ved overgang av formuerettigheter. Hovedtemaene i boken er kreditorenes adgang til å beslaglegge formuerettigheter som enten er på veg inn i eller ut av debitors formuessfære, og godtroende erververes adgang til å oppnå en bedre rettsposisjon enn det avhenderen hadde («godtroerverv»).
Som bakgrunn for disse drøftelsene gis det en oversikt over hvordan de beføyelser som formuerettigheter gir, går over fra avhenderen til erververen. I boken blir det lagt stor vekt på å få frem de rettspolitiske hensyn som gjør seg gjeldende. Målgruppen for boken er først og fremst jusstudenter, men også dommere og advokater vil kunne ha stor nytte av den.
Jens Edvin A. Skoghøy er født i 1955, ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet i 1990 på avhandlingen Factoringpant.
Skoghøy er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Skoghøy har også erfaring fra privat advokatpraksis. Han har utgitt flere bøker og publisert en rekke artikler innenfor ulike emner - særlig innenfor sivilprosess og formuerett.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka
- Allvit