Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd - AR-2023-22 : 9. august 2023 avsa Arbeidsretten dom
Ansvar:1. Det Norske Maskinistforbund, 2. Vidar Paulsen (Advokat Jan-Erik Sverre, Advokat Mari Verling) mot Kommunesektorens organisasjon KS (Advokat Øyvind Gjelstad)
Materialtype:Dom
Signatur:Arbeidsretten
Utgitt:Oslo : Arbeidsretten, 2023
Omfang:16 sider
Emneord:Arbeidsretten
Stikkord:AR-2023-22
Note:Saksnummer 28/2022
Innhold:Dommens innledning:
Særaldersgrenser
Sentral særavtale om pensjonsordninger i KS-området (SGS) gir rett til særaldersgrense 60 år for nærmere angitte stillinger. Spørsmålet i saken var om det følger av SGS § 6-1 at særaldersgrensene i staten har direkte virkning for særaldersgrensene i KS-området, hvis det kan påvises at en stilling innenfor KS-området er tilsvarende en stilling i staten med særaldersgrense, eller om endring krever enighet mellom tariffpartene. Bakgrunnen for saken var at operatører ved 110-sentralen i Tromsø kommune ikke hadde særaldersgrense, mens operatører ved politiets 112-sentraler har særaldersgrense 60 år. På grunnlag av ordlyd, historikk og praksis kom Arbeidsretten til at SGS § 6-1 er slik å forstå at særaldersgrensene er uttømmende regulert i henhold til bestemmelsens andre ledd, og at spørsmål om nye eller endrede særaldersgrenser må tas opp mellom tariffpartene. Helt fra pensjonsordningen i KS-området ble opprettet har det ligget som en forutsetning at stat og kommune skal ha sammenfallende regler om pensjon, herunder særaldersgrenser. Beslutningen om særaldersgrenser i KS-området ble likevel tatt av KLP og senere tariffpartene. Dette tyder ikke på at det har vært noen automatikk i fastsettelsen av særaldersgrenser mellom stat og kommune. Også oversiktene over særaldersgrensene som ble utarbeidet før tariffestingen av pensjonsordningen måtte forstås som en uttømmende regulering for den perioden de gjaldt for.

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd.
Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Torkildson, Højdahl, Bull, Bäckstrøm
Notat: Avsluttet ved dom.
Status: Avgjort
Avgjørelsesdato: 09.08.23

Vedlegg:- Rettsinfo.no