Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Vegtrafikklovgivningen 2023 : vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2023.- 63. utgave
Omfang:942 sider - illustrasjoner
ISBN/ISSN:9788202813765
Emneord:Trafikkregler / Vegtrafikkrett
Stikkord:Bilansvarsloven (1961) / ITS-loven (2015) / Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn (2021) / Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (2017) / Motorferdselloven (1977) / Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (1959) / Overenskomst (1985) mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om gjensidig godkjennelse av førerkort og registrering av kjøretøyer / Veglova (1963) / Vegtrafikkloven (1965) / Yrkestransportlova (2002)
Note:Ajourført per 1. august 2023.
Forlagets omtale: Vegtrafikklovgivningen 2023 er laget for alle som ønsker å være orientert om reglene som gjelder i trafikken. Boken inneholder de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport. Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet og gjengitt i farger. Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere og vegmyndigheter. Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering. Vegtrafikklovgivningen 2023 har følgende inndeling: Sentrale lover Sentrale forskrifter Forsikring Krav til kjøretøy, utstyr og miljø Kontroll av kjøretøy og kjøretøyverksteder Førerkort og trafikkopplæring Sikkerhet og verneutstyr Parkering Forelegg og gebyr Motorsport, sykkelritt, snøscooterkjøring og kjøring i terreng Yrkestransport Avgifter og utenlandsk motorvogn Rundskriv Annet Ajourført per 1. august 2023
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka