Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Bedrift, selskap og skatt : skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere
Ansvar:Frederik Zimmer (red.)
Forfatter:red.: Zimmer, Frederik
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 8. utgave
Omfang:928 sider
ISBN/ISSN:9788215066288
Emneord:Bedrifter / Bedriftsbeskatning / Skatterett
Stikkord:Petroleumsskatteloven (1975) § 10 / Samvirkeloven (2007) § 27 / Skatteloven (1999) § 10-40 / Skatteloven (1999) § 10-41 / Skatteloven (1999) § 10-42 / Skatteloven (1999) § 10-44 / Skatteloven (1999) § 10-45 / Skatteloven (1999) § 10-46 / Skatteloven (1999) § 10-47 / Skatteloven (1999) § 10-48 / Skatteloven (1999) § 10-49 / Skatteloven (1999) § 10-50 / Skatteloven (1999) § 10-60 / Skatteloven (1999) § 6-41
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: «Bedrift, selskap og skatt» behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form.
Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse.
Boken henvender seg først og fremst til advokater, revisorer, ansatte i skatteetaten og studenter på videregående skatterettsstudier. Den vil være til stor nytte også for selskapene og foretakene selv, ikke minst for ansatte med ansvar for skattespørsmål.
Boken er blitt til i et samarbeid mellom Advokatfirmaet BAHR AS og professor emeritus Frederik Zimmer, med sistnevnte som redaktør.
BAHR er et av Norges fremste forretningsadvokatfirmaer og har en av landets ledende skatteavdelinger. Firmaets skatteadvokater bistår både norske og utenlandske bedrifter med løpende rådgivning, klagesaker og skatteprosess innen de fleste områder av skatteretten, herunder alminnelig bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett og særskatteregimene. Skatteadvokatene i BAHR har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Domsregister
- Bla i boka (pdf)
- Bla i boka