Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kommunalrett
Ansvar:Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå, Roald Hopsnes, Sigrid Eskeland Schütz og Ingunn Elise Myklebust
Forfatter:Bernt, Jan Fridthjof / Overå, Oddvar / Hopsnes, Roald
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2024.- 5. utgave
Omfang:400 sider
Emneord:Kommunalforvaltning / Kommuner / Lokalforvaltning
Stikkord:Kommuneloven (2018)
Note:Denne boka i Juridika er under arbeid, og forfatteren har gjort en liten del tilgjengelig mens du venter.
Siden boken ikke er ferdig kan det komme endringer i innholdet.

Vedlegg:- Juridika