Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Krav om etterinnmelding i tjenestepensjonsordning er delvis foreldet - HR-2023-1637-A, (sak nr. 23-000932SIV-HRET) : 7. september 2023 avsa Høyesterett dom
Ansvar:Tromsøysund sokn (advokat Anne Marie Due) mot A (advokat Lars Christian Fjeldstad), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Lornts Natrud Nagelhus), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad)
Materialtype:Dom
Signatur:Høyesterett
Utgitt:Oslo : Høyesterett, 2023
Omfang:10 sider
Emneord:Foreldelse / Høyesterettsdom / Tjenestepensjon
Stikkord:Foreldelsesloven (1979) § 1 / Foreldelsesloven (1979) § 6 / HR-2023-1637-A / Tjenestepensjonsloven (2013) § 3
Note:Sivil sak, anke over dom.
Innhold:En musiker hadde i lang tid vært engasjert av Tromsøysund sokn til å spille konserter i Ishavskatedralen i Tromsø. I lagmannsretten var det endelig avgjort at han hadde vært fast ansatt i soknet fra 2011.

For Høyesterett var spørsmålet om musikeren har krav på å bli etterinnmeldt i soknets tjenestepensjonsordning med virkning fra 2011. Tromsøysund sokn hevdet at kravet er gjenstand for foreldelse etter foreldelsesloven, med den konsekvens at etterinnmeldingen skal skje med virkning fra 2018.

Høyesterett ga soknet medhold. Kravet om etterinnmelding i pensjonsordningen må anses som en fordring på penger eller en annen ytelse som er gjenstand for fortløpende foreldelse.

Det ble særlig lagt vekt på at den dominerende virkningen av etterinnmeldingen er at soknet blir forpliktet til å etterbetale pensjonspremier, som er en fordring på penger.

Dommen avklarer innholdet av fordringsbegrepet i foreldelsesloven.
Rettsområde: Foreldelsesloven § 1 og § 6, lov om offentlig tjenestepensjon § 3
Nøkkelavsnitt: 38–39, 50
Dommere: Matheson, Bull, Falch, Høgetveit Berg, Hellerslia
(Sammendraget er utarbeidet i Høyesteretts informasjonsvirksomhet, og er ikke en del av avgjørelsen.)

Vedlegg:- Rettsinfo.no