Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Barnevernsrett
Ansvar:Elisabeth Gording Stang og Kirsten Sandberg (red.)
Forfatter:red.: Stang, Elisabeth Gording / red.: Sandberg, Kirsten
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 1. utgave
Omfang:632 sider
ISBN/ISSN:9788215067308
Emneord:Barnevern / Barnevernet / Menneskerettigheter / Saksbehandling
Stikkord:10465/83 (Olsson) / 11057/02 (Haase) / 11308/16 (Tlapak mfl.) / 11344/16 (Tlapak mfl.) / 14652/16 (Hernehult) / 15379/16 (Abdi Ibrahim) / 15633/15 (T.S. og J.J.) / 1598/06 (Kopf og Liberda) / 16318/07 (Moretti og Benedetti) / 16424/90 (McMichael) / 17383/90 (Johansen) / 25702/94 (K. and T.) / 26727/19 (S.A.) / 27496/15 (Mohamed Hasan) / 27751/95 (K.A.) / 2822/16 (Jansen) / 28945/95 (T.P. og K.M.) / 29392/95 (Z. mfl.) / 31021/08 (I.S.) / 3145/16 (J.M.N. og C.H.) / 37283/13 (Strand Lobben) / 37956/11 (A.K. og L. mot Kroatia) / 38000/05 (R.K. og A.K.) / 39221/98 og 41963/98 (Scozzari og Giunta) / 39474/98 (D.G.) / 39710/15 (Pedersen) / 39717/19 (E.H.) / 43643/10 (Hanzelkovi) / 43701/14 (M.L.) / 45889/18 (A.L.) / 47152/06 (Blokhin) / 49452/18 (R.O.) / 50286/18 (C.E.) / 51374/16 (I.D.) / 52502/07 (Aune) / 53471/17 (E.M.) / 54419/19 (S.P.) / 56271/17 (E.M. og T.A.) / 59082/19 (A.A.) / 5947/19 (M.F.) / 60371/15 (A.S.) / 64639/16 (M.L.) / 64789/17 (F.Z.) / 64791/10 (M.D. og andre) / 64808/16 (K.O. og V.M.) / 72850/14 (Soares de Melo) / 72931/10 (V.D. mfl.) / 73890/16 (Bodnariu) / 7472/14 (D.L.) / 75531/01 (I. og U.) / Barnevernsloven (2021) / HR-2001-1120 / HR-2003-735-A / HR-2004-1862-A / HR-2012-1323-A / HR-2015-209-A / HR-2016-1111-A / HR-2018-1720-A / HR-2019-1272-A / HR-2020-1788-A / HR-2020-1929-A / HR-2020-1967-A / HR-2020-2081-A / HR-2020-661-S / HR-2020-662-S / HR-2020-663-S / HR-2021-474-A / HR-2021-475-A / HR-2021-476c-A / HR-2021-640-A / HR-2021-833-U / HR-2022-2292-A / HR-2022-729-A / Rt-2002-875 / Rt-2003-1827 / Rt-2004-1683 / Rt-2012-1051 / Rt-2015-110
Note:Alle artiklene er registrert som egne poster og søkbare, se "Vis innhold".
Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Del av verk:Vis innhold
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Barnevernsrett er en rettsvitenskapelig antologi om barnevernsloven av 2021. Det er den første samlede publikasjonen fra det norske barnerettslige miljøet som gir en grundig og analytisk gjennomgang av den nye barnevernsloven.
De elleve forfatterne er forskere innen barnerett og menneskerettigheter, og flertallet av forfatterne har skrevet doktoravhandlinger i barnevernsrett. Antologiprosjektet er et samarbeid mellom fire universiteter.
Bokens første del redegjør for utviklingstrekk, relevante menneskerettigheter, barnevernets organisering og grunnprinsippene. Del 2 behandler barnevernets tiltak. Del 3 tar for seg saksbehandlingsreglene i barnevernstjenesten og barneverns- og helsenemnda og tilsyn med barnevernet. Del 4 omhandler forholdet mellom barnevernstjenesten og sentrale samarbeidende instanser.
Forfatterne foretar en grundig redegjørelse for og analyse av bestemmelsene i barnevernsloven, den forutgående lovprosessen, hvilke endringer som er gjort i forhold til barnevernloven av 17. juli 1992, og hvorfor. Nyere Høyesterettspraksis og praksis fra EMD er behandlet og drøftet. Boken inneholder også rettspolitiske vurderinger og diskusjoner, og samfunnsvitenskapelig forskningslitteratur trekkes inn. Betydningen av et rettighetsbasert barnevern er et gjennomgående fokus i boken.
Målgruppen for boken er advokater, forskere, ansatte i barnevernet, studenter og alle andre som arbeider med eller interesserer seg for barnevernsrett.
Redaktører for boken er Kirsten Sandberg og Elisabeth Gording Stang. Øvrige bidragsytere er Lena Bendiksen, Karsten Brynildsrud, Ragnhild Collin-Hansen, Trude Haugli, Julia Köhler-Olsen, Mons Oppedal, Randi Sigurdsen, Christian B. Sørensen og Karl Harald Søvig.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bokanmeldelse
- Bla i boka (pdf)
- Bla i boka
- Bla i boka
- Avgjørelser