Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Barnevernsloven : (lov om barneverntjenester) av 18. juni 2021 nr. 97 : med endringer, sist ved lov av 16. juni 2013 nr. 41 : samt forskrifter
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023.- 17. utgave
Omfang:106 sider
ISBN/ISSN:9788202817800
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Barnevernsloven (2021)
Forlagets omtale: Barnevernsloven m/forskrifter og lov om familievernkontorer m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2023 nr. 41
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria