Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Helselover : ajourført med endringer, sist ved forskrift av 29. juni 2023 nr. 1170 (i kraft 1. juli 2023)
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023.- 17. utgave
Omfang:239 sider
ISBN/ISSN:9788202817916
Emneord:Helserett / Særtrykk
Stikkord:Abortloven (1975) / Folkehelseloven (2011) / Folketrygdloven (1997) Kap 5 / Folketrygdloven (1997) Kap 8 / Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016) / Forskrift om legemiddelhåndtering (2008) / Forskrift om pasientjournal (2000) / Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler (2022) / Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) / Helsepersonelloven (1999) / Legemiddelloven (1992) / Pasient- og brukerrettighetsloven (1999) / Pasientjournalloven (2014) / Psykisk helsevernloven (1999) / Smittevernloven (1994) / Spesialisthelsetjenesteloven (1999) / Straffeloven (2005) § 284 / Straffeloven (2005) § 285 / Tannhelsetjenesteloven (1983)
Forlagets omtale: Helselover - med endringer, sist ved forskrift av 29. juni 2023 nr. 1170 (i kraft 1. juli 2023)
Innhold: Helsepersonellov, Helse- og omsorgstjenestelov, Pasient- og brukerrettighetslov, Psykisk helsevernlov, Spesialisthelsetjenestelov, Pasientjournallov, Smittervernlov, Legemiddellov, Folketrygdlov (kun kapittel 5 og 8), Folkehelselov, Abortlov, Tannhelsetjenestelov, Straffeloven (kun § 284 og § 285), Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om pasientjournal, Forskrift om legemiddelhåndtering og Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria