Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Anskaffelsesloven : (lov om offentlige anskaffelser) av 17. juni 2016 nr. 73 : med endringer, sist ved lov av 16. juni 2023 nr. 68 : med historiske no
Forfatter:Norge
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023.- 14. utgave
Omfang:84 sider
ISBN/ISSN:9788202817978
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Anskaffelsesloven (2016)
Forlagets omtale: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2023 nr. 68 Med historiske noter
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria