Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tvisteloven : (lov om mekling og rettergang i sivile tvister) av 17. juni 2005 nr 90 : med endringer, sist ved lover av 11. mai 2023 nr. 13 (i kraft 1
Forfatter:Norge
Materialtype:Særtrykk
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023.- 18. utgave
Omfang:313 sider
ISBN/ISSN:9788202817763
Emneord:Særtrykk
Stikkord:Tvisteloven (2005)
Forlagets omtale: Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven - med endringer, sist ved lov av 11. mai 2023 nr 13 (i kraft 1. juli 2023) Med historiske noter
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria