Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kontrakter og anskaffelser : En entusiastisk jurist fyller år : Festskrift til Lasse Simonsen
Ansvar:Herman Bruserud, Jan Einar Barbo
Forfatter:red.: Bruserud, Herman / red.: Barbo, Jan Einar
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2023.- 1. utgave
Omfang:413 sider
ISBN/ISSN:9788205555518
Emneord:Festskrift
Personer som emne:Simonsen, Lasse (1953- )
Del av verk:Vis innhold
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Professor dr. juris Lasse Simonsen fylte 70 år 2. september 2023. Som takk for hans lange innsats, vil vi hylle ham med et festskrift.
Lasse Simonsen har særlig gjort seg bemerket innenfor spesiell kontraktsrett og anskaffelsesrett. Hans ruvende doktoravhandling Prekontraktuelt ansvar (1997) og like ruvende Avtaler om bygging og kjøp av ny bolig (2022) er to pilarer i et langt virke for analyse, avklaring og formidling av kontraktsrettslige og kontraktsrelaterte problemstillinger.
Etter tolv år i det praktiske rettslivet, de siste som juridisk direktør i Statsbygg, kom han i 1991 til Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor han siden har hatt sin arbeidsplass. Han har i en årrekke vært formann for Boligtvistnemnda og styremedlem i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, og er en mye brukt voldgiftsdommer.
Dette festskriftet rommer 19 artikler fra fagområder som har stått sentralt i Lasse Simonsens virke: anskaffelsesrett, entrepriserett og kontraktsrett.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse