Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2024
Ansvar:Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)
Forfatter:red.: Falkanger, Thorunn / red.: Fjeldheim, Paul Henning
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2024.- 5. utgave
Omfang:228 sider
ISBN/ISSN:9788202805630
Emneord:Eiendomsmeglere / Eiendomsrett / Forskrifter / Lovsamlinger
Forlagets omtale: Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig og de nye reglene om arealmåling tatt med.
De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer per januar 2024.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka