Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Barnevernsloven 2023 : med forskrifter og forarbeid
Ansvar:Øystein Stette (red.)
Forfatter:red.: Stette, Øystein
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2023.- 2. utgave
Omfang:239 sider
ISBN/ISSN:9788283722222
Emneord:Barnevern / Forarbeider / Forskrifter
Stikkord:Barnevernsloven (2021)
Forlagets omtale: Den forrige barnevernloven ble 30 år.
Den nye barnevernsloven skal øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.
Den nye loven speiler dagens familiemønstre og et flerkulturelt Norge, setter barns behov i sentrum og er skrevet med enklere språk og struktur enn den forrige.
Ny lov styrker barns rettigheter og rettssikkerhet øker kompetansekravene forventer mer forebygging øker kravene til dokumentasjon og begrunnelser vil ha mer lokal styring og ledelse endrer samværsreglene i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ivaretar barn som har foreldre som ikke bor sammen øker kravene til kvalitet i barnevernsinstitusjoner De nye forskriftene er satt inn under paragrafene de er
hjemlet i, og Bufdirs beskrivelse av de viktigste endringene i den nye loven
kan du lese bakerst i boken.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse