Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Yrkesskade : - forsikring og trygd
Ansvar:Lars Olav Skårberg
Forfatter:Skårberg, Lars Olav
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Cappelen Akademisk forlag, 2024.- 2. utgave
Omfang:732 sider
ISBN/ISSN:9788202269548
Emneord:Forsikringsrett / Trygderett / Yrkesskader
Stikkord:ARD-2001-260 / ARD-2011-92 / Folketrygdloven (1966) § 11-12 Opphevet / HR-1992-8-B (P-pilledom II) / HR-1993-164-A (Ølbergdommen) / HR-1993-165-A (Horseng-dommen) / HR-1996-53-A (Stokstad-dommen) / HR-1996-58-A / HR-1997-1-B / HR-1997-41-B (Skalle) / HR-1998-18-A / HR-1998-69-B (Lie-dommen) / HR-1998-79-B / HR-1999-51-B (Nakkesleng II) / HR-1999-52-B / HR-1999-70-B (Rott-dommen) / HR-2000-15-B (Nakkesleng III) / HR-2000-22-A (Kåsa-dommen) / HR-2000-31-A (Disprildommen) / HR-2000-38-A / HR-2000-41-A / HR-2001-158 / HR-2001-184 (Bråtane-dommen) / HR-2001-2-B (Nilsendommen) / HR-2001-395 / HR-2001-3-B / HR-2002-720-A (Dykkerdommen) / HR-2002-958-C (Psykologdommen) / HR-2002-959-C (Psykologdommen) / HR-2002-960-C (Psykologdommen) / HR-2004-1955-A (Skiltmaker) / HR-2004-23-A (Fotballspillerdommen) / HR-2004-310-A (Blodproppdommen) / HR-2004-556-A (Gravøldommen) / HR-2005-1995-A (Verandarekkverk) / HR-2005-2000-A (Skygge-kjennelsen) / HR-2005-634-A / HR-2005-926-A / HR-2006-1017-A (Eide) / HR-2006-1587-A / HR-2006-2107-A (Fotball-dommen) / HR-2006-939-A / HR-2007-1004-A (Pallekjennelsen) / HR-2007-1666-A (Prolapsdommen) / HR-2007-1745-A (Nordsjødykker I-dommen) / HR-2007-1805-A / HR-2007-293-A (Pseudoanfalldommen) / HR-2007-294-A (Schizofreni) / HR-2008-2053-A (Bolteløft-dommen) / HR-2008-600-A / HR-2009-1376-A / HR-2009-2149-A (Tinnitusdommen) / HR-2009-2191-A / HR-2009-2379-A (Myggstikk-dommen) / HR-2009-2380-A (Musikklærer-dommen) / HR-2010-2166-A (Nakkesleng IV) / HR-2010-232-A / HR-2010-813-A / HR-2011-556-A (Kuldeskade-dommen) / HR-2012-1232-A / HR-2012-1926-A / HR-2012-2250-A / HR-2012-2348-A / HR-2013-1120-A / HR-2013-2188-A / HR-2013-2590-A / HR-2013-630-A (Avlaster I) / HR-2013-985-A / HR-2014-2425-S (Kapitaliseringsrentedommen) / HR-2014-997-A / HR-2015-1362-A / HR-2015-2265-A / HR-2016-2579-A / HR-2016-293-A / HR-2018-2344-A / HR-2018-557-A (Sensitiseringsdommen) / HR-2019-1153-A / HR-2019-2336-A / HR-2020-2175-A / HR-2020-2332-A / HR-2022-2178-A / HR-2023-1796-A / LA-2007-135137 / LA-2007-135137 / LA-2016-201486 / LA-2019-72672 / LA-2021-132041 / LA-2021-37595 / LA-2022-103956 / LA-2022-78208 / LB-2000-1707 / LB-2006-81180 / LB-2007-125654 / LB-2008-133370 / LB-2013-164793 / LB-2014-116515 / LB-2015-186392 / LB-2016-207245 / LB-2016-39383 / LB-2017-88100 / LB-2018-152131 / LB-2019-161135 / LB-2019-182630 / LB-2019-1879 / LB-2019-33038 / LB-2021-16707 / LB-2021-21068 / LB-2022-124704 / LB-2022-29660 / LB-2023-22377 / LB-2023-58557 / LE-2016-152452 / LE-2017-17179 / LE-2020-67950 / LF-2009-112884 / LF-2016-155765 / LG-2008-32704 / LG-2009-119082 / LG-2020-44611 / LG-2020-64263 / LG-2021-142499 / LG-2021-34887 / LG-2022-18023 / LG-2022-47334 / LH-2005-119498 / LH-2020-169668 / LH-2021-68484 / RG-2001-1498 / Rt-1933-931 / Rt-1981-138 (Sevaldsen) / Rt-1992-64 (P-pilledom II) / Rt-1993-1524 (Ølbergdommen) / Rt-1993-1538 (Horseng-dommen) / Rt-1996-1134 / Rt-1996-958 (Stokstad-dommen) / Rt-1997-1 / Rt-1997-883 (Skalle) / Rt-1998-1565 (Lie-dommen) / Rt-1998-1916 / Rt-1998-587 / Rt-1999-1473 (Nakkesleng II) / Rt-1999-1495 / Rt-1999-1967 (Rott-dommen) / Rt-2000-1338 / Rt-2000-1614 / Rt-2000-418 (Nakkesleng III) / Rt-2000-441 (Kåsa-dommen) / Rt-2000-915 (Disprildommen) / Rt-2001-1457 / Rt-2001-1646 / Rt-2001-320 (Nilsendommen) / Rt-2001-337 / Rt-2002-1436 (Bråtane-dommen) / Rt-2003-1358 (Psykologdommen) / Rt-2003-338 (Dykkerdommen) / Rt-2004-1816 (Skiltmaker) / Rt-2004-261 (Blodproppdommen) / Rt-2004-487 (Gravøldommen) / Rt-2004-8 (Fotballspillerdommen) / Rt-2005-1714 (Verandarekkverk) / Rt-2005-1757 (Skygge-kjennelsen) / Rt-2005-495 / Rt-2005-769 / Rt-2006-1129 / Rt-2006-1642 (Fotball-dommen) / Rt-2006-684 / Rt-2006-735 (Eide) / Rt-2007-1370 (Prolapsdommen) / Rt-2007-1415 (Nordsjødykker I-dommen) / Rt-2007-1479 / Rt-2007-158 (Pseudoanfalldommen) / Rt-2007-172 (Schizofreni) / Rt-2007-882 (Pallekjennelsen) / Rt-2008-1646 (Bolteløft-dommen) / Rt-2008-453 / Rt-2009-1427 (Tinnitusdommen) / Rt-2009-1485 / Rt-2009-1619 (Myggstikk-dommen) / Rt-2009-1626 (Musikklærer-dommen) / Rt-2009-920 / Rt-2010-1547 (Nakkesleng IV) / Rt-2010-584 / Rt-2010-93 / Rt-2011-368 (Kuldeskade-dommen) / Rt-2012-1515 / Rt-2012-1810 / Rt-2012-1864 / Rt-2012-929 / Rt-2013-1311 / Rt-2013-1642 / Rt-2013-354 (Avlaster I) / Rt-2013-645 / Rt-2013-769 / Rt-2014-1203 (Kapitaliseringsrentedommen) / Rt-2014-513 / Rt-2015-1246 / Rt-2015-820 / Skadeserstatningsloven (1969) § 3-1 / Skadeserstatningsloven (1969) § 3-8 / TRR-1984-1773 / TRR-2000-95 / TRR-2001-224 / TRR-2014-3009 / TRR-2021-3944 / Yrkesskadeforsikringsloven (1989) / Yrkesskadeforsikringsloven (1989) § 6
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: YRKESSKADE - forsikring og trygd gir en grundig, systematisk og helhetlig framstilling av reglene om yrkesskade. Boken er egnet som oppslagsverk for alle som har befatning med yrkesskadebestemmelsene, som dommere, advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og trygdeforvaltning, verneombud, tillitsvalgte i fagforeninger, bedriftsleger og personalansvarlige. Det er lagt vekt på å drøfte problemstillinger som praktikere møter i sitt arbeid.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse