Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rettigheter i fast eiendom : en innføring i tingsrett
Ansvar:Einar Bergsholm
Forfatter:Bergsholm, Einar
Materialtype:Bok
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2024.- 3. utgave
Omfang:373 sider
ISBN/ISSN:9788245048278
Emneord:Eiendomsrett / Fast eiendom / Grunnboka / Jordskifte / Jordskiftedomstolene / Lærebok / Naborett / Sameie / Servitutter / Tingsrett / Tomtefeste
Stikkord:EMK P1-1 / Grannegjerdelova (1961) / Grannelova (1961) § 2 / Grannelova (1961) § 3 / Grunnloven § 105 / Hevdsloven (1966) § 5 / Løsningsrettsloven (1994) = Lov om løysingsrettar (1994) / Sameigelova (1965) § 13 / Servituttlova (1968) § 1 / Servituttlova (1968) § 5 / Servituttlova (1968) § 6 / Servituttlova (1968) § 7 / Tinglysingsloven (1935) / Tomtefesteloven (1996) § 37
Note:Utgitt første gang 2016
Forlagets omtale: Denne boka handler om å ha juridiske rettigheter i fast eiendom. Eksempler på slike rettigheter er eiendomsrett, bruksrett, tomtefeste og andre leierettigheter. Sameie er også et sentralt tema.
Rettsforholdet mellom naboer blir også behandlet. Det samme gjelder fastsettelse av eiendomsgrenser - både på land og i vann. Matrikkelregisteret og tinglysingsordningen blir nærmere beskrevet. Rettigheter i fast eiendom inneholder i tillegg en innføring i jordskifterettens myndighet og hvilke virkemidler denne særdomstolen har, for blant annet å løse praktiske problemer der flere har rett til å bruke samme eiendom.
Boka beskriver også en del historiske hovedlinjer fram til dagens regler om fast eiendom.
I tiden etter at andre utgave ble utgitt i 2019, har det kommet flere viktige avgjørelser fra Høyesterett om både tingsrett og jordskifterett. Disse er innarbeidet i denne utgaven. Flere av kapitlene i boka er dessuten betydelig revidert. Dette gjelder blant annet kapittelet om jordskifte og eiendomsgrenser.
Rettigheter i fast eiendom er skrevet som en lærebok i faget tingsrett, men den være nyttig for alle som har interesse for praktiske og juridiske spørsmål omkring bruk av fast eiendom.
Einar Bergsholm er dosent i tingsrett og jordskifte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka