Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arbeidsrettslig håndbok : privat sektor : LO-NHO-området
Ansvar:Ulf Ertzaas ; i samarbeid med Kari Bergeius Andersen og Henning Jakhelln
Forfatter:Ertzaas, Ulf / Andersen, Kari Bergeius / Jakhelln, Henning
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Nasjonalbiblioteket
Utgitt:Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2004
Omfang:442 s.
ISBN/ISSN:82-7634-314-7
Emneord:Arbeidsrett / Håndbok / Privat sektor / Tariffavtaler
Forlagets omtale: Boken tar i første rekke sikte på å være en håndbok. Den har til hensikt på en lettfattelig måte systematisk og praktisk å forklare de rettslige sidene av arbeidsrett særlig for de som er representanter eller tillitsvalgte for arbeidstakerne i de enkelte virksomhetene og de som i de samme virksomhetene opptrer for eller sammen med arbeidsgiverne. Det er lagt stor vekt på oversikt og praktiske eksempler.
Arbeidsretten er i støpeskjeen. Boken har med både Arbeidslivslovutvalgets forslag til ny lov og den siste reformen av arbeidsmiljøloven, om likebehandling i arbeidslivet.
Forfatterne har lang teoretisk og praktisk erfaring med arbeidsrett fra forskjellige vinkler: Henning Jakhelln er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo med særlig plikt til å forelese i arbeidsrett og landets ledende spesialist i arbeidsrett (henning.jakhelln@jus.uio.no). Kari Bergeius Andersen er advokat i Arbeidsrettsavdelingen i Schjødt (kari.andersen@schjodt.no) og Ulf Ertzaas er advokat (uertzaas@online.no).
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler