Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Skriv ut
  v
 • Bestillinger
  v
 • Eksport
  v
# 
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
AddCart Avløp, renovasjon, vann, forurensning : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
99 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Elektrisistet, kraftforsyning : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
47 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Beredskap mot akutt forurensning : fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. august 1973 : utredningen avgitt 30. april 1974 087.7(481) N
Norge. Miljøverndepartementet / - Oslo : Universitetsforl., 1974. - 50 s. (Norges offentlige utredninger : NOU 1974:25) - Språk: Norsk (bokmål)
Norge. Miljøverndepartementet1974
AddCart Beredskap og krisehåndtering – oppsummering : naturfareprosjektet : delprosjekt 2 beredskap og krisehåndteringNVEs utgivelser556(05)
Øvrelid, Kari / - Oslo : NVE, 2016. [NVEs utgivelser]. - 15 s. (NVE Rapport : 2016:4) - Språk: Norsk (bokmål)
Øvrelid, Kari2016
AddCart Beredskapshåndbok for kraftforsyningenNVEs utgivelser556(05)
Oslo : NVE, 1997. [NVEs utgivelser]. - fler pag. - Språk: Norsk (bokmål)
 1997
AddCart Beredskapsplanlegging mot dambrudd og ekstremflom : seminar : Rica Ibsen Hotel, 14 - 15 oktober 1998 : kompendiumNVEs utgivelserNVE Diverse 4
[Oslo] : NVE, 1999. [NVEs utgivelser]. - 1 b. (flere pag.) (NVE Diverse : 1999) - Språk: Norsk (bokmål)
 1999
AddCart Transport : Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplanlegging i kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. I samarbeid med industribedrifter i området samt Fylkesmannen i Telemark 614.8 P
71 s. - Språk: Norsk (bokmål)
  
AddCart Bruk av grovanalyse i forbindelse med beredskapsplanlegging for vassdrag 621.311.1(481) E
Enfo / - Oslo : Enfo, 1999. - 16 s., vedlegg (Enfo publikasjon : 354-1999) - Språk: Norsk (bokmål)
Enfo1999
AddCart Dammer : opplegg for tilsyn og beredskapNVEs utgivelser556(05)
Nicolaisen, Bjarne / - Oslo : NVE, 1995. [NVEs utgivelser]. - 27, [1] bl. - Språk: Norsk (bokmål)
Nicolaisen, Bjarne1995
AddCart Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri : naturfareprosjektet : delprosjekt 4 overvåkning og varslingNVEs utgivelser556(05)
Blankenberg, Leif Erik / - Oslo : NVE, 2014. [NVEs utgivelser]. - 88 s. (NVE Rapport : 2015:114) - Språk: Flerspråklig
Blankenberg, Leif Erik2014
Page 1 of 8 (72 items)Prev12345678Next