Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beredskap og krisehåndtering – oppsummering : naturfareprosjektet : delprosjekt 2 beredskap og krisehåndtering
Ansvar:redaktør: Bjørn H. Stuedal ; forfattere: Kari Øvrelid ... [et al.]
Forfatter:Øvrelid, Kari / red.: Stuedal, Bjørn H.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1193-1 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:4
Emneord:Beredskap / Kommunikasjon / Krisehåndtering / Offentlige etater
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Kari Øvrelid, Hein Gabrielsen, Camilla Røhme, Trond Sandum, Olianne Eikenæs og Roger Steen
Innhold:Sammendrag: Denne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av
endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble publisert
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_04.pdf