Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Manuell kartlegging av småkraftpotensial i Luster kommune : delvis basert på NVEs digitale kartlegging i 2004
Ansvar:Anders Korvald, Jan Slapgård, Erik Juliussen ; ansvarlig: Torodd Jensen
Forfatter:Juliussen, Erik / Korvald, Anders / Jensen, Torodd / Slapgård, Jan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:132 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0596-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.001.3(483.3) / 620.92(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2006:8
Emneord:Kartlegginger / Kraftpotensial / Småkraftverk / Vannkraftutbygging
Geografiske emneord:Luster kommune
Note:Alternativ tittel: Beregning av potensial for små kraftverk i Luster
Innhold:Sammendrag: NVE har utviklet en metode for digital ressurskartlegging av små
kraftverk mellom 50 og 10 000 kW. Metoden bygger på digitale kart, digitalt
tilgjengelig hydrologisk materiale og digitale kostnadsfunksjoner. For å etterprøve
denne kartleggingen er det gjort en manuell kartlegging i Luster kommune delvis
basert på de samme forutsetningene som er brukt i den digitale kartleggingen. I den
digitale kartleggingen er det funnet nærmere 100 prosjekter med et potensial på 600
GWh/år under 3 kr/kWh i utbyggingskostnad. I denne manuelle kartleggingen har vi
funnet 53 prosjekter med samlet produksjon på ca. 680 GWh/år med
investeringskostnad under 3 kr/kWh. Mange prosjekter er blitt dyrere og delvis over
3 kr/kWh, men i tillegg er det funnet en del prosjekter som ikke er kommet frem ved
GIS-kartleggingen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_08.pdf