Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Vurdering av behov for å sette grenseverdi for minimum kortslutningsytelse i lavspenningsnettet : konsulentrapport
Ansvar:redaktør: Astrid Ånestad ; forfattere: Sweco Norge AS
Forfatter:red.: Ånestad, Astrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:54 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1165-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.315.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:113
Emneord:Kraftoverføring / Lavspenningsnett / Leveringskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: I rapporten er det gjort en teknisk-økonomisk vurdering av å innføre en grenseverdi for minimum kortslutningsstrøm i lavspenningsnettet, og av en økt omlegging til 400V TN nett
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_113.pdf