Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Tilstandsvurdering av kraftforsyningen 2021
Ansvar:forfattere: Hege Sveaas Fadum ... [et al.]
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2165-7 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:32
Emneord:Beredskap / Elektrisitet / Fjernvarme / Forsyningssikkerhet / Kraftforsyning / Tilstandsindikator
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Hege Sveaas Fadum, Janne Merete Hagen, Torbjørn Størdal Nilsen,
Astri Gillund og Synnøve Lill Paulen

Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Samfunnets høye forventninger om uavbrutt tilgjengelighet på elektrisitet og fjernvarme krever effektiv drift, regelmessig vedlikehold og god
beredskap i kraftforsyningen, for å beholde og forbedre forsyningssikkerheten. NVE har i dette dokumentet beskrevet flere tema som sier noe om tilstanden i kraftforsyningen. Vi har valgt å kalle dem for tilstandsindikatorer.

Innholdet i denne publikasjonen er oversendt OED 15.juni 2021, og brukt
som grunnlag for tilstandsvurderingene som OED har fremlagt Stortinget
gjennom budsjettproposisjon 12.oktober 2021.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_32.pdf