Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erosjon i Orkla ved Ekli. Vassdrag nr. 121.AO
Ansvar:Joar Skauge og Einar Sæterbø
Forfatter:Skauge, Joar / Sæterbø, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:18 s. + vedlegg - ill., kart
Klassenummer:551.3.053
Serie:NVE Rapport ; 1995:16
Emneord:Erosjon / Erosjonssikring / Flom / Regulering
Geografiske emneord:Orkla
Innhold:I rapporten er det i generelle vendinger gitt en beskrivelse av Orkla og forskjellige faktorers innvirkning på flommer, isforhold, erosjon, massetransport og maseavlagring, særlig for strekningen fra Eklisøya og nedover til Forve bru. Når det gjelder årsaker til elveløpsendringene har en konsentrert oppmerksomheten på naturgitte forhold som flommer og isganger og tekniske inngrep i form av grusuttak, regulering, samt forbygninger. Forbygningene vil virke stabiliserende og holde elveløpet innenfor fastsatte grenser. [...osv.]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
2.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: