Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Vosso (062.Z)
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:26 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1073-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2015:26
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Voss kommune / Vosso
Note:Publikasjonen er revidert og erstattet med NVE Rapport 2015:56
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Vannføringen ved målestasjonen Bulken i Vangsvatnet var i oktober
2014 den største siden målestart i 1892. Det er sannsynlig at det var like stor eller større flommer her inntil 4 ganger på 1700tallet. Flommen i 2014 er beregnet å ha et gjentaksintervall på noe over 200 år. Vosso ligger i et av områdene hvor klimaframskrivninger gir størst økning i flomstørrelser mot år 2100. Ut fra foreliggende forskning på området, vil det som i dagens klima karakteriseres som en 200årsflom i Vosso karakteriseres som en 20-50årsflom i morgendagens klima
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_26.pdf