Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Brukerundersøkelse for NVEs varslingstjenester : konsulentrapport
Ansvar:[forfattere: Epinion Norge AS]
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[109] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1600-4 / 1501-2832
Klassenummer:351.778.541"2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:47
Emneord:Brukerundersøkelser / Norges vassdrags- og energidirektorat
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Epinion har gjennomført en todelt brukerundersøkelse for NVE.
Prosjektet i sin helhet rapporteres i to separate rapporter. Denne rapporten presenterer resultat og funn fra NVEs kvantitative brukerundersøkelse om varslingstjenestene, og oppsummering fra den kvalitative undersøkelsen om varslingstjenestene. Spørsmål vedrørende varslingstjenestene er stilt til brukere som i den overordnede brukerundersøkelsen oppgir at deres stilling innebærer arbeidsoppgaver av beredskapsmessig art
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_47.pdf