Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimaendring og damsikkerhet : en pilotstudie av 24 dammer
Ansvar:forfattere: Deborah Lawrence, Erik Holmqvist, Grethe Holm Midttømme
Forfatter:Lawrence, Deborah / Holmqvist, Erik / Midttømme, Grethe Holm
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:51 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1038-5 / 1501-2832
Klassenummer:551.583: 556.166]:627.8(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:89
Emneord:Damsikkerhet / Ekstremnedbør / Flomberegninger / Klimaendringer
Geografiske emneord:Norge
Note:Publisert i 2015
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra en pilotstudie av
betydningen av økt ekstremnedbør i et fremtidig klima for flomberegninger utført med nedbør-avløpsmodellen PQRUT. Estimater for ekstremnedbør basert på seks klimafremskrivninger er brukt som inndata for modellen, og den beregnede
tilløpsflommen er rutet gjennom magasinet for 24 dammer fra ulike deler av landet. Resultatene er sammenliknet med PQRUTberegninger der dagens tilløpsflom er gitt et påslag på 20%. I de fleste tilfellene samsvarer resultatene ganske bra. Det er likevel
mye usikkerhet rundt estimater av ekstremnedbør basert på klimafremskrivninger, og det er derfor behov for videre studier av dette. Dagens praksis med å vurdere klimaendringers effekt bare på dimensjonerende flom og tilhørende dimensjonerende
flomvannstand (ikke på QPMF /ulykkesflom), bør videreføres inntil nye forskningsresultater foreligger
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_89.pdf