Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Toppledermøtet i Naturfareforum 2019
Ansvar:forfattere: Hallvard Berg, Erling Kvernevik og Bjørn Dolva
Forfatter:Berg, Hallvard / Kvernevik, Erling / Dolva, Bjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[49 s.] - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2023-0 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:14
Emneord:Forebygging / Naturskade
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data - juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling av naturfare.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_14.pdf