Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Erosjonsbefaring i eksisterende kvikkleiresoner i Ullensaker kommune
Ansvar:forfattere: Trine Flobak, Cristian Godoy og Ingrid Havnen
Forfatter:Flobak, Trine / Godoy, Christian / Havnen, Ingrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:[195] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2209-8 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:10
Emneord:Drenering / Erosjon / Kartlegging / Klassifisering / Kvikkleire / kvikkleiresone / LIDAR data / Terrengendring
Geografiske emneord:Ullensaker kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført erosjonsbefaringer i 38 eksisterende kvikkleiresoner i Ullensaker kommune. Denne rapporten oppsummerer resultater, metodikk og verktøyer benyttet ved befaringene. Det er i flere av sonene registrert endringer i erosjonsforholdene i forhold til den tidligere kartleggingen som vil benyttes som grunnlag for utvelgelse av soner for videre utredinger og oppdatering av soner
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_10.pdf