Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Etne : flomsonekart
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; forfattere: Kjartan Orvedal, Rengifo Zenon Ortega
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Ortega, Rengifo Zenon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:42 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1093-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2015:46
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Etne kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Etneelva og Prestelva ved Etne.
Denne rapporten kartlegger dagens tilstand i vassdraget og er basert på flom,
flomvannstands- og flomsoneberegninger. Flomberegningen er basert på beste tilgjengelige historiske data, mens klimaframskrivningene tar utgangspunkt i lokale hydrologiske modeller koblet mot klimamodeller og utslippsscenarioer. Beregningene er utført med modellverktøyet MikeFlood som er utviklet av DHI
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_46.pdf