Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser : sluttrapport for FoU-prosjektet 80103
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt ... [et al.]
Forfatter:Langsholt, Elin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:27 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1837-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2019:13
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller / Hydrologiske prognoser / Jordskredvarsling
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Elin Langsholt, Thomas Skaugen, Gusong Ruan, Trine Jahr Hegdal, Jan
Magnusson, Kolbjørn Engeland, Graziella Devoli, Zelalem Mengistu, Heidi Bache
Stranden, Péter Borsányi, Byman Hamududu og Erik Holmqvist
Innhold:Sammendrag: Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet var å forbedre våre operasjonelle metoder med hensyn til metodikk og tilgjengelige data, for å forbedre treffsikkerhet og presisjon i våre hydrologiske prognoser
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_13.pdf