Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Økt innstallasjon i eksisterende vannkraftverk : potensial og kostnader
Ansvar:redaktør: Kjell Erik Stensby ; forfatter: Kjell Erik Stensby og Norconsult
Forfatter:Stensby, Kjell Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:[28], 61 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0749-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.2(481).004.17 / 621.22.003
Serie:NVE Rapport ; 2011:10
Emneord:Effektutvidelse / Kostnadsoverslag / Vannkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Innhold: Denne rapporten søker å synliggjøre kostnader knyttet til økt installert
effekt i eksisterende vannkraftverk. Fem utvalgte kraftverk er nærmere studert.
Videre gis det en oversikt over de tekniske mulighetene for effektutvidelser i Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_10.pdf