Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper : oppsummering av høringsuttalelser og endelige modeller fra 2016
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Roar Amundsveen ... [et al.]
Forfatter:Amundsveen, Roar / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1162-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2015:110
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Roar Amundsveen, Ole-Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile og Silje C. Syvertsen
Innhold:Sammendrag: I dette dokumentet oppsummeres totalt 14 høringsinnspill. I hovedsak
opprettholder NVE alle sine forslag fra høring 8/2015. NVE har imidlertid endret tre forhold tilknyttet vektsystemet: Tillegg for driftskontrolloppgaven bestemmes ut i fra antall transformatorstasjoner, tillegg for tettsted og sentrum på stasjonskomponent endres og egenskapen «trevikling» fjernes fra transformatorvektene. Alle endringer
vil bli implementert i varsel om inntektsramme for 2016
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_110.pdf