Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utstrekning og utløpsdistanse for kvikkleireskred basert på katalog over skredhendelser i Norge : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Jean-Sebastien L’Heureux og Inger-Lise Solberg
Forfatter:L’Heureux, Jean-Sebastien / Solberg, Inger-Lise
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:121 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001(481) / 624.131.54.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:21
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Marine avsetninger / Naturskader / Skredfare / Utløpsdistanser
Geografiske emneord:Norge
Note:Feil ISBN er oppgitt i dokumentet (978-82-410-0889-4)
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en totaloversikt over kvikkleireskred i Norge med hensyn til skredutbredelse og utløpsdistanse. Rapporten baserer seg på en detaljert morfologisk studie av over 40 skred i marine avsetninger i Norge og hvor det også finnes gode geotekniske data. Mye av dette er allerede publisert i artikkelform på engelsk, men den nåværende norske rapporten vil gi plass til en mer fullstendig oversikt med komplette kart og referansemateriale
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_21.pdf