Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen
Ansvar:forfatter: Namrah Azam
Forfatter:Azam, Namrah
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:26 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1627-1 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.377.6
Serie:NVE Rapport ; 2017:74
Emneord:IKT-sikkerhet / Industrielle kontrollsystemer / Informasjonssikkerhet / Kraftverk
Note:Publikasjonen finnes kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Digitaliseringen av energiforsyningen fører til at kraftbransjen er mer
utsatt for digitale angrep enn tidligere. Denne studentrapporten gir et bilde av sikkerhetshendelser som virksomhetene i kraftbransjen har opplevd de siste 12 månedene og en anbefaling til virksomhetene for hvordan de kan styrke informasjonssikkerheten. Rapporten er basert på en undersøkelse som ble sendt ut til virksomheter i kraftbransjen i juni 2017.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_74.pdf