Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2006 : beskrivelse av utførte anlegg 2006 : økonomisk oversikt
Ansvar:redaktør: Anders Aarøe Mømb ; forfattere: Marit Fleischmann, medarbeidere ved regionkontorene
Forfatter:Fleischmann, Marit / red.: Mømb, Anders Aarøe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:104 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0643-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2006"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:10
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: I 2006 brukte NVE ca. 110 mill. kr til sikrings- og miljøtiltak langs
vassdrag. 84 anlegg er omtalt i rapporten. Enkelte av anleggene blir utført over
flere år. NVE fikk 110 nye meldinger fra grunneiere, kommuner eller andre om
behov for bistand til tiltak.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_10.pdf