Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Opprustning og utvidelse av Skjerka kraftverk : konsekvenser for is, vanntemperatur og frostrøyk
Ansvar:Arve M. Tvede
Forfatter:Tvede, Arve Midgaard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1993
Omfang:50 s. - ill. (noen kol.)
Serie:NVE Rapport ; 1993:18
Emneord:Frostrøyk / Is-data / Kraftutbygging / Vanntemperatur
Geografiske emneord:Mandalsvassdraget / Skjerka
Note:Omslagstittel: Skjerka kraftverk : opprusting og utvidelse : is, vanntemperatur og frostrøyk
Innhold:Sammendrag: Is- og vanntemperaturforholdene i Mandalsvassdraget er beskrevet i tidligere rapporter og det er gjennomført spesielle undersøkelser og målinger i 1992 og 1993. Disse to vintrene var begge mildere enn normalt og det var derfor kortere isperioder og tynnere is enne der som antas å være normalt. Dagens isforhold er be-
skrevet både for hovedelva og for de aktuelle magasiner. Bruken av isen er vesent-
lig knyttet til snoøscooter- og skiferdsel over Nåvatn og Langevatn. Vanntemperatur-
forholdene er dokumentert både for hovedelva og magasinene. Dataene er brukt
i en modell for å etablere sammenhenger mellom vanntemperatur, værforhold og
vannføringen i elva. Frostrøykforholdene er registrert ved Fuglestveit vintrene
1986-88. Disse dataene er analysert og sammenholdt med klimadata. Det opp-
trer normalt 10-20 dager pr. vinter med lett eller middels tett frostrøyk over elva
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1993/rapport1993_18.pdf