Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Konsesjonsprosessen for vindkraft på land : beskrivelse, utfordringer og mulige tiltak
Ansvar:forfattere: Erlend Bjerkestrand ... [et al.]
Forfatter:Bjerkestrand, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:73 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1982-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(481)
Serie:NVE Rapport ; 2020:3
Emneord:Konsesjonsprosess / Tiltak / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Erlend Bjerkestrand, Marte Lundsbakken, Tanja Midtsian, Anne Rogstad, Ann M. Østenby og Ane N. Ramtvedt

Innhold:Sammendrag: På oppdrag fra vassdrags- og energidirektøren i mai 2019 har en intern prosjektgruppe i NVE vurdert behovet for endringer i konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Rapporten som nå oversendes OED er et innspill til det videre arbeidet med konsesjonsprosessen. Rapporten inneholder en beskrivelse av dagens konsesjonsprosess, drøfting av utfordringer og forslag til mulige tiltak
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_03.pdf