Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kulturminner i norsk kraftproduksjon : en evaluering av bevaringsverdige kraftverk (KINK)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:269 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0547-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:351.853(481) / 621.311:[725+911.53(481)
Serie:NVE Rapport ; 2006:2
Emneord:Kraftverk / Kulturhistorie / Kulturminnevern / Miljøvern / Vannkraftanlegg
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi og register
Innhold:Sammendrag: Prosjektet "Kulturminner i norsk kraftproduksjon" (KINK) har vært et
samarbeid mellom NVE, Riksantikvaren og kraftbransjen representert ved
Energibedriftenes landsforening (EBL), Statkraft og Hydro. Prosjektets mål har vært
å presentere et utvalg av kraftverk i Norge, som er kulturhistorisk verdifulle i et
nasjonalt perspektiv, og som er representative for historiske faser i
vannkraftutbyggingen. Rapporten er delt i to hoveddeler. Den første delen består
av en omtale av forvaltningen av bevaringsverdige kraftverk samt en historisk
oversikt. Den andre hoveddelen er en katalog, der det beskrives kraftverk som
prosjektet har vurdert som kulturhistorisk verdifulle i et nasjonalt perspektiv
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering: